Hemshyttan

Knutsbo Gård i Bergsmansbygd

Namnet Hemshyttan

(Hemmingshytto, Hemmingbo)

kommer från en bergsman vid namn Hemming, som anlade hyttan under 1300-talet.

 

Namnet Hemshyttan

förekommer i dokument från bl.a. 1367, 1372 och 1373, då Hemming köpte jord i Söderbärke socken

(bl.a. den s.k. Ingeborgsängen)

 

Hemshyttan (nr 66)

hör till en av de allra äldsta namngivna hyttorna i Dalarna.. Sista blåsning hölls 1855, då hyttlaget uppgick i Bråfors hytta.

Hyttan i Hemshyttan hade då varit verksam nästan utan avbrott i över 500 år, vilket är ganska unikt.


Hemshyttan är en bergsmansby med gårdarna samlade till en klunga omkring det dämda bäckutloppet från Dammsjön.

Strax nedanför dammen ligger hyttplatsen. Genom byn löper en slingrande grusväg, som i hela sin sträckning från Söderbärke till Bråfors har en mycket ålderdomlig karaktär, då den följer terrängen i många böjar och små backar. Vägen i sig är ett kulturhistoriskt "intresse", och bevaras i sitt nuvarande skick och underhålls med varsamhet.

Området vid Hemshyttan är flackt och byklasen ligger inbäddat i ett litet skogsparti. I byn finns flera stora bergsmansgårdar. Inga moderna villor eller fritidshus bryter av den enhetliga bebyggelsemiljön.

De stora bergsmansgårdarna är välbevarade och typiska med sina åtskilda man- och fägårdar oach karaktäristiska lövträd.

Vid dammen ligger en tvättstuga och i utkanten av bykärnan ett par torp. Idag är jodbruket nedlagt och byn hyser endast ett fåtal bofasta.