Våra djur

Knutsbo Gård i Bergsmansbygd

Våra djur

Rödkullorna Sonja och Smörblomma och kvigan Tindra

Tuss, blandras

Zhai, arab

Luke, korsning

Våra höns

Grisarna är två en sugga och en gallt

en av fåren, baggen och det finns tre tackor

Pelle är en av avels hannarna, sammanlagt finns tre hanar och tre honor

Gässen är två gåskarlar och två honor, även ankor.