Priser

Knutsbo Gård i Bergsmansbygd

Vecko hyrning, självhushåll.

 

Boende 5800 kr

max 6 personer.

 

övriga tjänster se Priser.

 

Från söndagar till söndag

Intjäckning kl 15,00

uttjäckning kl 12,00

 

 

 

Priser:

boende/ pers - 550:-/dygn

sänglinne - 50:-/dygn

frukostkorg - 75:-/pers

Hage - 50 :-/ dygn

boxplats/häst - 75 :-/dygn

 

Ev catering och picknickkorg kan ordnas efter överenskommelse.

 

Bokning av städning vid avresa kan göras. Går att få RUT- avdrag

 

 

Bokning:

Bokning kan göras via telefon 0761123680

mail: lisbeth.backans@hemshyttan.se

eller på nedanstående formulär.

 
 
 

Villkor:

När du vill boka ett boende, eller få mer information, är du välkommen att höra av dig till oss.

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

Du får disponera boendet från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 12 avresedagen, om inget annat bekräftats.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat bokningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?

Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran och är 10% av hyran. Resten av hyran skall vara betald senast 3 dagar innan ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning görs skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än bokningsavgiften.

Om du avbokar 14 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 50% av hyran. (Gäller veckouthyrning)

Men om det händer mig något?

Bokningsavgiften gäller även som avbeställnings-skydd, under följande förutsättningar (som inte får ha varit kända när du bokade):

dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär

inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, tex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Bokningsavgiften återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, så har du rätt att säga upp hyresavtalet.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt efter incheckning. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. .

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Borttappad nyckel debiteras med 200:-

Självhushåll:

Hyresgästen medtager eget sänglinne eller hyr av värden. Gästen städar själv eller bokar städningen av oss.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Både gästen och värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som ingen kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av boendet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig skriftligen till Allmänna Reklamationsnämnden.

.